Herzlich Willkommen in Manso Coguleras

Was steht hinter Manso Coguleras?

Wer kommt zu uns?

Was bieten wir?

Was können Sie hier erleben?

Kalender und Reservierung

Wegbeschreibung

Gästebuch

Kontakt

Fotoalbum

Videoalbum

Hören Sie die Stille!¡Oiga el silencio en Manso Coguleras!

Excursionismo

Er zijn vele wandel­moge­lijk­heden, zowel op het land­goed zelf als in de om­ge­ving.
 
Op Manso Coguleras kun je naar het vleer­mui­zen­huis, naar de top klim­men (on­ge­veer 900 me­ter hoog), de beek­tocht lo­pen, via een bos­route boven­langs naar het dorp Sant Jaume de Llierca, over de top heen naar Santa Pau, enz.

Een paar voorbeelden van wandelingen in de omgeving zijn:
 
Vulkanische tocht
Het vertrek­punt is Santa Pau. In Santa Pau zijn aller­lei Mid­del­eeuw­se hoek­jes, die een be­zoek­je waard zijn. Volg van hier uit de rou­te die aan­ge­geven staat met een don­ker­groene 4. Ver­laat het dorp langs de lin­ker­oe­ver van de ri­vier, stroom­op­waarts. Aan­komst bij de "Fages". Loop voor­bij een pad naar links dat naar de vulkaan "Rocanegra" leidt, "Collada de Bassols". Van­af hier gaan er ver­schil­len­de routes naar de vul­kaan (de rode vul­kaan is de "Santa Margarida"). Om de kra­ter te be­rei­ken, als­maar het pad volgen. Een­maal bij de kra­ter ziet men een wei­de met een klein ka­pel­le­tje in het mid­den. De te­rug­weg is via het­zelf­de pad.
 
Sant Aniol de Finestres - Santuari de Santa Maria de Finestres
Tijdsduur: 150 min.; Afstand: 6.2 km; Hoogteverschil 420 m; Moeilijkheidsgraad: midden-laag
 
Par­keer de au­to bij de in­gang van het dorp, vlak over de ri­vier. Vóór de wan­de­ling is een be­zoek aan de kerk van "Sant Aniol" de moei­te waard. Van­af de vlak­te van het res­tau­rant rich­ting Mieres lo­pen over het bos­pad. Loop over de brug van de ri­vier de Llèmena rich­ting Mieres. Na 25 m een weg­ge­tje in­gaan dat aan­ge­ge­ven is met gele te­kens. Eerst ko­men er een aan­tal ka­le rots­par­tij­en, de rou­te ver­volgt rechts­af. Hier is de kerk­toren te zien en de berg "el Far". Een nieu­we o­pen ruim­te. Een vee­roos­ter dat u ver­plicht naar links te gaan. Hier treft u een me­ta­len hek waar u door moet gaan om op het bos­pad te komen. 15 m na het hek treft men weer een pad. Hier be­gint weer een bos­pad. Na 50 m be­gint er links een pad dat naar het erf van "Raspats" leidt, een ver­la­ten huis. Van­af het erf loopt er een nieuw pad met rode te­kens. Aankomst bij "Santa Maria de Finestres". De te­rug­weg is via het­zelfde pad.