¡Bienvenido a Manso Coguleras!

¿Qué es Manso Coguleras?

¿Quién viene aquí?

¿Qué ofrecemos?

¿Qué se puede hacer aquí?

Calendario y reservar

¿Cómo llegar hasta aquí?

Libro de huéspedes

Contacto personal

Álbum de foto

Álbum de video

¡Oiga el silencio!¡Oiga el silencio en Manso Coguleras!

Excursionismo

Er zijn vele wandel­moge­lijk­heden, zowel op het land­goed zelf als in de om­ge­ving.
 
Op Manso Coguleras kun je naar het vleer­mui­zen­huis, naar de top klim­men (on­ge­veer 900 me­ter hoog), de beek­tocht lo­pen, via een bos­route boven­langs naar het dorp Sant Jaume de Llierca, over de top heen naar Santa Pau, enz.

Een paar voorbeelden van wandelingen in de omgeving zijn:
 
Vulkanische tocht
Het vertrek­punt is Santa Pau. In Santa Pau zijn aller­lei Mid­del­eeuw­se hoek­jes, die een be­zoek­je waard zijn. Volg van hier uit de rou­te die aan­ge­geven staat met een don­ker­groene 4. Ver­laat het dorp langs de lin­ker­oe­ver van de ri­vier, stroom­op­waarts. Aan­komst bij de "Fages". Loop voor­bij een pad naar links dat naar de vulkaan "Rocanegra" leidt, "Collada de Bassols". Van­af hier gaan er ver­schil­len­de routes naar de vul­kaan (de rode vul­kaan is de "Santa Margarida"). Om de kra­ter te be­rei­ken, als­maar het pad volgen. Een­maal bij de kra­ter ziet men een wei­de met een klein ka­pel­le­tje in het mid­den. De te­rug­weg is via het­zelf­de pad.
 
Sant Aniol de Finestres - Santuari de Santa Maria de Finestres
Tijdsduur: 150 min.; Afstand: 6.2 km; Hoogteverschil 420 m; Moeilijkheidsgraad: midden-laag
 
Par­keer de au­to bij de in­gang van het dorp, vlak over de ri­vier. Vóór de wan­de­ling is een be­zoek aan de kerk van "Sant Aniol" de moei­te waard. Van­af de vlak­te van het res­tau­rant rich­ting Mieres lo­pen over het bos­pad. Loop over de brug van de ri­vier de Llèmena rich­ting Mieres. Na 25 m een weg­ge­tje in­gaan dat aan­ge­ge­ven is met gele te­kens. Eerst ko­men er een aan­tal ka­le rots­par­tij­en, de rou­te ver­volgt rechts­af. Hier is de kerk­toren te zien en de berg "el Far". Een nieu­we o­pen ruim­te. Een vee­roos­ter dat u ver­plicht naar links te gaan. Hier treft u een me­ta­len hek waar u door moet gaan om op het bos­pad te komen. 15 m na het hek treft men weer een pad. Hier be­gint weer een bos­pad. Na 50 m be­gint er links een pad dat naar het erf van "Raspats" leidt, een ver­la­ten huis. Van­af het erf loopt er een nieuw pad met rode te­kens. Aankomst bij "Santa Maria de Finestres". De te­rug­weg is via het­zelfde pad.